Cmentarz komunalny

Cennik opłat cmentarnych podstawowych

Na podstawie nr XVII/222/08 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2008 roku.

I. Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego.

1. Miejsce grzebalne ziemne na cmentarzu komunalnym we Wrześni za okres 20 lat.

L.p.
Wyszczególnienie
Cena Netto zł
VAT %
1.

Miejsce dziecięce - osoba do lat 6

200
8
2.

Miejsce pojedyncze

400
8
3.

Miejsce pojedyncze piętrowe

600
8
4.

Miejsce podwójne

800
8
5.

Miejsce potrójne

1200
8
6.

Miejsce poczwórne

1600
8
7.

Miejsce urnowe dla 1 lub 2 osób

200
8

2. Opłaty określone w pkt. 1 wymagają ponowienia po upływie 20 lat.

3. Miejsce pod grobowiec za okres 100 lat.

L.p.
Wyszczególnienie
Cena Netto zł
VAT %
1.

Grobowiec pojedynczy

2.300
8
2.

Grobowiec podwójny

3.150
8
3.

Grobowiec potrójny

4.300
8
4.

Grobowiec poczwórny

5.000
8

4. Opłata za ustawienie nagrobka - grób ziemny.

L.p.
Wyszczególnienie
Cena Netto zł
VAT %
1.

Na miejscu dziecięcym - osoba do lat 6

180
8
2.

Na miejscu pojedynczym lub piętrowym

180
8
3.

Na miejscu podwójnym

250
8
4.

Na miejscu potrójnym

360
8
5.

Na miejscu poczwórnym

470
8
6.

Na miejscu urnowym dla 1 lub 2 osób

180
8


II. Opłata za korzystanie z urządzeń cmentarnych.


1. Kaplica, chłodnia.

L.p.
Wyszczególnienie
Cena Netto zł
VAT %
1.

Kaplica cmentarna
- jednorazowo do 60 minut
- za każdą rozpoczętą następną


110
50

8
2.

Przechowanie zwłok w chłodni
- do 48 godzin
- za każdą rozpoczętą następną godzinę


100
50

8

 


2. Opłaty eksploatacyjne.

L.p.
Wyszczególnienie
Cena Netto zł
VAT %
1.

Opłata eksploatacyjna w związku z organizacją pochówku


80

8
2.

Opłata eksploatacyjna nie związana z pochówkiem


20

8

 


3. Po upływie 20/100 lat opłaty określone w punkcie I ppkt 1. oraz punkt I ppkt 3. obniża się o 60%.

<< Powrót do strony głównej >>