Witamy
na stronie internetowej
PUK-Września Sp. z o.o.OGŁOSZENIE


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Gmin w 2016 r.

Gmina Nekla w miesiącach I – XII- pobierz

Gmina Września - Miasto w miesiącach I – VI- pobierz

Gmina Września - Wieś w miesiącach I – XII- pobierz

Gmina Września - materiały zbierane selektywnie w miesiącach I – VI- pobierz


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. we Wrześni informuje, że w związku z znacznym wzrostem:

1. ceny za składowanie 1 tony odpadów na składowiskach obsługujących PUK o 10,56% (wzrost opłaty Marszałkowskiej),
2. ceny 1 litra oleju napędowego o 38,19%,
3. najniższego miesięcznego wynagrodzenia pracowników wg MPiPS o 8,62%.

wprowadza się nowe ceny na usługi komunalne w zakresie odbioru odpadów ciekłych i stałych, które z dniem 01.01.2012 wzrastają średnio o 7,5%

Jako przykład:
- miesięczna cena brutto dla pojemnika o pojemności 240 litrów wzrasta z kwoty 34,21 zł do 36,30 zł,
- miesięczna cena brutto dla pojemnika o pojemności 120 litrów wzrasta z kwoty 19,48 zł do 21,70 zł,
- przy jednorazowym odbiorze pojemnika 240 litrowego cena brutto wzrasta z kwoty 23,87 zł do 25,30 zł,
- przy jednorazowym odbiorze pojemnika 120 litrowego cena brutto wzrasta z kwoty 12,96 zł do 14,40 zł,

Informujemy, że na terenie gminy Września odbieramy od naszych klientów bezpłatnie:
- workową selektywną zbiórkę pet i szkło,
- odpady problemowe: wielkogabarytowe oraz RTV, AGD, lodówki, pralki, zamrażarki.
Świadczymy usługi w zakresie:
- odbioru nieczystości stałych i ciekłych
- utrzymania czystości i porządku ulic, chodników i placów
- wynajem sprzętu specjalistycznego z obsługą
- utrzymania zimowego dróg i ulic
- składowania i utylizacji odpadów komunalnych
- selektywnej zbiórki „u źródła”
- gospodarki surowcami wtórnymi:
.. pozyskiwanie, segregacja, sprzedaż
- kompleksowej obsługi pogrzebów
- sprzedaż trumien i akcesorii pogrzebowych
- prowadzenie sprzedaży odzieży żałobnej
- administracji cmentarza komunalnego
- wynajmu nieruchomości


 

statystyka